[دروس اللغة الفرنسية]
المعهد الفرنسي لمراكش كيقدم ليكم دروس فاللغة الفرنسية لجميع المستويات.
تسجلو ابتداء من 30 نونبر 2021 !
من أجل التسجيل خدوا موعد على الموقع www.ifmrv.com
[COURS DE FRANÇAIS]
L’Institut français de Marrakech propose des cours de français pour différents niveaux.
Inscrivez-vous à partir du 30 novembre 2021 !
Pour s’inscrire, prenez rendez-vous sur www.ifmrv.com