دروس الفرنسية والورشات – دورة الصيف المكثفة

التسجيل مفتوح

بداية الدروس 9 يوليوز

عند التسجيل بدرس من دروس اللغة الفرنسية من 30 ساعة تستفيدون من تخفيض % 20 على ورشة من اختياركم

اضغطوا هنا لاكتشاف عروض الصيف 

 

Cours de français et ateliers – Session intensive d’été
Inscriptions ouvertes

Début des cours le 9 juillet
Inscrivez-vous à un cours de français de 30h et bénéficiez d’une réduction de 20% sur l’atelier de votre choix !

Consultez l’offre de l’été